RATY KW 12

0,00% RATY¹ do 20 miesięcy

Oferta ważna od 21.03.2018 do 27.03.2018 r.

    • bez pierwszej wpłaty
    • dotyczy również art. promocyjnych
    • finansowanie do 20 miesięcy
    • 0,00 % RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania)


¹W ramach Umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości 5 154,48 zł, dla 20 rat w kwocie 257,72 zł każda, oprocentowanie nominalne wynosi 0%, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 5 154,48 zł, całkowity koszt kredytu: 0 zł (z ubezpieczeniem kredytowym: 0 zł, odsetkami: 0 zł, prowizja za zawarcie umowy: 0 zł). Stan na dzień 16.05.2016 r. Szczegóły i czas trwania akcji u Sprzedawcy. Bank uzależnia każdorazowo przyznanie kredytu od analizy zdolności kredytowej Klienta. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Oferta ważna w okresie od 21.03.2018 r. do 27.03.2018 r. Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.