Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i odwiedzenie naszej strony internetowej.

POCO POLSKA Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu POCO działającego w oparciu o zaufanie swoich klientów i kontrahentów oraz poszanowanie praw i dobrych obyczajów współpracy gospodarczej


Dane Spółki POCO POLSKA Sp. z o.o.
POCO POLSKA Sp. z o.o.  
ul Towarowa 3
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Tel.: 071 75 888 00
Fax:
E-Mail: wroclaw(at)poco.pl


Spółka POCO POLSKA Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420014. Kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł


NIP: 8971782481
REGON: 021878491
Zarząd spółki tworzy kadra managerska z międzynarodowym doświadczeniem w osobach:  
dr HANSA RALFA GROSSKORD, THOMASA STOLLETZ

Mamy nadzieje, że dzięki ich rzetelnemu profesjonalizmowi sprostamy Państwa oczekiwaniom.

 Kwestie Prawne


1. Treść oferty internetowej

Osoby odpowiedzialne za niniejszą stronę nie przejmują żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych informacji. Roszczenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej wysuwane wobec nas, odnoszące się do szkód o charakterze materialnym i intelektualnym, które zostały spowodowane poprzez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji względnie poprzez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba, że zostanie nam udowodniona wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Zastrzegamy sobie jednoznacznie możliwość zmiany, uzupełniania, usunięcia części stron lub całej oferty bez odrębnej zapowiedzi jak również czasowe lub ostateczne wstrzymanie publikacji.


2. Odwołania i linki
Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do obcych stron internetowych ("hiperłącza"), za które nie jesteśmy odpowiedzialni, chyba, że moglibyśmy dysponować wiedzą na temat treści danej strony i posiadalibyśmy techniczne możliwości uzasadniające oczekiwanie uniemożliwienia korzystania z niej. Dotyczy to również sytuacji występowania na takiej stronie treści sprzecznych z prawem.
Jednoznacznie oświadczamy, że w momencie wstawiania linków na stronach nie były zamieszczone nielegalne treści. Nie mamy wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści lub na autorstwo zlinkowanych stron. Dlatego dystansujemy się niniejszym jednoznacznie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linka. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników wstawionych w obrębie naszej oferty internetowej oraz do obcych wpisów w założonych przez nas księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwe jest dokonywanie wpisów. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a szczególnie za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takiego rodzaju przedstawionych informacji ponosi odpowiedzialność jedynie właściciel strony, do której wstawiono odnośnik, a nie ta osoba, która jedynie odwołuje do danych publikacji poprzez linki.


3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Wszelkie prawa do treści i elementów niniejszej strony internetowej (m.in. layout, design i struktura) należą, o ile nie określono inaczej, do spółki POCO POLSKA Sp. z o.o. Wrażamy zgodę do wykorzystywania i sporządzenia przez Państwa prywatnej kopii do celów osobistych lub wewnątrzfirmowych. Natomiast nie jesteście Państwo uprawnieni do zmiany, przekazywania lub publikowania we własnym zakresie bez naszego pisemnego zezwolenie zamieszczonych tam materiałów w tym zdjęć, tekstów, kodów źródłowych i wszystkich kolejnych części składowych naszej strony internetowej. Nie zezwalamy również na powielanie lub używanie treści tej strony internetowej zarówno jako całość jak również jej części w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody z naszej strony. W związku z tym wykluczone jest w szczególności używanie elementów tej strony internetowej w ofertach internetowych osób trzecich.
We wszystkich publikacjach dążymy do poszanowania praw autorskich zastosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów oraz do wykorzystywania stworzonych przez nas grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub do używania nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów.
Wszystkie znaki towarowe wymieniane w naszych ofertach internetowych oraz znaki towarowe zastrzeżone na rzecz innych osób nie naruszają przepisów obowiązującego prawa w zakresie posługiwania się znakami towarowymi, jak również nie naruszają praw zarejestrowanych właścicieli. Wskazanie czy odniesienie przez nas do znaków towarowych nie oznacza, że znak towarowy nie został zastrzeżony na rzecz innych podmiotów.


4. Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy postrzegać jako część oferty internetowej, w której znajdują się odnośnik do niniejszej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu już nie lub niecałkowicie odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone przez to w swojej treści i ważności.


5. Ochrona danych
Poniżej prezentujemy Państwu założenia stosowanej przez nas polityki prywatności celem ochrony powierzonych nam przez Państwa w trakcie korzystania z naszej strony Internetowej  danych.
Bardzo prosimy zapoznać się z poniżej zaprezentowaną treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony. 


"Polityka prywatności dotycząca na stronie www.poco.pl"


I Informację Ogólne
Na naszych serwerach gromadzone są w sposób automatyczny informacje, które są do nas przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Każdorazowo przy dostępie użytkownika do naszej strony i przy każdym wywołaniu zawartości strony dane dostępu są zapamiętywane w postaci logów zawierających : stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę, adres IP; datę i czas dostępu; zapytania klienta; kod odpowiedzi http, przesłaną ilości danych, informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu: POCO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez firmy współpracujące z POCO POLSKA Sp. z o.o. do celów statystycznych np. Google Analytics, www.google.com/analytics.


II Pliki cookies
Za pośrednictwem naszej strony internetowej w schowku konkretnej przeglądarki (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Państwa koncie użytkownika komputera czy też w telefonie, który używany jest przez Państwa do łączenia się z siecią zapisują się pliki "cookies". Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które służą do stworzenia oferty, która jest jeszcze bardziej przyjazna dla Państwa jako użytkowników, skuteczna i bezpieczniejsza. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia niektórych funkcji strony takich jak porównanie produktów, z których bez uruchomionej obsługi "cookies" w przeglądarce nie moglibyście Państwo korzystać.
Cookies i flash cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa nośniku danych i zachowują w pamięci określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki.
Występują dwa rodzaje cookies, tzw. tymczasowe session-cookies (ciasteczka sesyjne), które są kasowane, gdy tylko zamkniecie Państwo przeglądarkę, oraz permanentne cookies (ciasteczka stałe), które są zapisywane na Państwa nośniku danych na dłuższy okres lub bez ograniczeń czasowych. W/w pliki pomagają nadać odpowiedni kształt naszej stronie internetowej i naszym ofertom skierowanym do Państwa jak również ułatwiają Państwu korzystanie z naszej strony, przez to że Państwa dane są tak zapisywane, że nie ma potrzeby powtórnego ich wpisywania.
Większość używanych przez nas cookies jest kasowana automatycznie z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (dlatego nazwa session-cookies [ciasteczka sesyjne]). Ponadto używamy również plików cookies, które pozostają na Państwa dysku twardym i przy kolejnej wizycie umożliwiają rozpoznanie, że Państwo odwiedziliście już naszą stronę oraz jakie dane i ustawienia preferujecie. Permanentne cookies zwane również ciasteczkami stałymi (żywotność 1 miesiąc do 10 lat) są zapisywane na Państwa dysku twardym i kasują się same po zadanym okresie czasu.
Wskazany powyżej rodzaj plików cookies wykorzystujemy do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Dzięki tym plikom istnieje możliwość np. podawania informacji na stronie specjalnie dopasowanych do Państwa zainteresowań. Wyłączny cel plików cookies polega na dopasowaniu w największym możliwym stopniu naszej oferty do życzeń klientów i na zapewnieniu przejrzystego i wygodnego korzystania z naszej strony internetowej.
W plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe i dlatego też używanych przez nas plików cookies nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby.
 Przy aktywacji cookie (ciasteczka) przyznawany jest mu numer identyfikacyjny, a zatem nie jest dokonywane przyporządkowanie cookie do Państwa imienia i nazwiska, adresu IP lub innych danych. Na podstawie technologii cookie otrzymujemy jedynie anonimowe informacje np. na temat, jakie podstrony naszej strony internetowej były odwiedzane.
Niezależnie od rodzaju używanego pliku cookie i ustawionej żywotności możecie Państwo w każdym czasie zmieniać ustawień dotyczące plików cookies np. poprzez blokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, czy też zlecić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Zarządzanie plikami cookies umożliwiają Państwu dostępne w przeglądarkach ustawienia.
Informujemy, że domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika
Niezależnie od ustawionej żywotności cookies możecie Państwo kasować je również w swojej przeglądarce ręcznie. Większość przeglądarek akceptuje cookies standardowo. W ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub zakazywać tymczasowego przechowywania plików cookies.
Możecie Państwo również w swojej przeglądarce ustawić akceptowanie cookies tylko w przypadku, gdy wyrazicie na to swoją zgodę. Jeśli chcecie Państwo zaakceptować tylko nasze cookies, ale nie cookies naszych usługodawców i partnerów, to możecie Państwo wybrać ustawienie w przeglądarce „blokowanie cookies osób trzecich“.
Jeśli komputery, które są tak ustawione, że akceptują cookies i cookies flashowe, używane są przez kilka osób, to zalecamy Państwu zawsze całkowite wylogowanie się po zakończeniu.
Jeżeli uważacie Państwo, że pliki cookies naruszają Państwa prywatność poniżej przedstawiamy sposoby na wyłączenie lub inne zmiany dotyczące w/w plików"


W przeglądarce Mozilla Firefox
Menu > Narzędzia  >  Prywatność, a potem proszę zaznaczyć czy nie chcecie być śledzonymi w ogóle, czy też usunięciu podlegają pojedyncze "ciasteczek" poszczególnych witryn.


W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
Menu > Opcje Internetowe > Prywatność następnie specjalnym suwakiem możecie Państwo dostosować poziom prywatności lub przyciskiem "Witryny" możecie  również zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


W przeglądarce Google Chrome

Menu (trzy poziome kreski)> Narzędzia  > Wyczyść dane przeglądania
Ponadto w  "Więcej informacji" uzyskacie Państwo szczegółowy opisu funkcji prywatności przeglądarki.


W przeglądarce Opera

Opera (lewy górny róg)> MENU >Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo >Wyczyść historię przeglądania
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ponadtoę klikając na "Zarządzaj ciasteczkami" uzyskacie Państwo bardziej zaawansowane opcje dla poszczególnych witryn.


W przeglądarce Safari
Menu > Preferencje > Prywatność
Szczegóły dotyczące wyłączenia obsługi plików cookies w Państwa telefonie lub tablecie znajdziecie Państwo w instrukcji dotyczącej ustawień konkretnego telefonu w jego instrukcji.


Na bazie technologii cookie na naszych stronach internetowych zbierane są dane w celu optymalizacji naszej reklamy i całej oferty internetowej. Te dane nie są używane do osobistego identyfikowania Państwa, lecz służą jedynie do anonimowej analizy korzystania z witryny internetowej. Państwa dane nie są nigdy łączone z Państwa danymi osobowymi.
Dzięki tej technologii możemy Państwu zaprezentować przy następnej wizycie na naszej stronie reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść bazuje na informacjach uzyskanych na podstawie analizy clickstream (np. reklama, która jest dostosowana w określony sposób, ponieważ w ostatnich dniach przeglądano u nas wyłącznie urządzenia kuchenne). Naszym celem jest takie nadanie kształtu naszej ofercie internetowej, aby była dla Państwa atrakcyjna i w pełni  odpowiadała Państwa oczekiwaniom.

 

Third-party-cookies czyli pliki cookies osób trzecich
Na naszej stronie internetowej zamieszczane są również pliki cookie parterów z którymi współpracuje Spółka POCO POLSKA Sp. z o.o. w zakresie reklamy oraz aktualizacji przygotowywanych dla Państwa ofert. W związku z tym przy odwiedzinach naszej strony internetowej na Państwa twardym dysku zapisywane są również cookies przedsiębiorstw partnerskich przy wykorzystaniu ciasteczek stałych, które kasują się po zadanym czasie same. Cookies przedsiębiorstw partnerskich są kasowane z reguły po kilku dniach lub do 24 miesięcy, w poszczególnych przypadkach również po kilku latach.

Cookies naszych przedsiębiorstw partnerskich również nie zawierają żadnych danych osobowych. Dane są zbierane za pomocą identyfikatora użytkownika jedynie pod pseudonimem. Powyższe dane nie są nigdy łączone z Państwa danymi osobowymi.
Nasi partnerzy w zakresie reklamy, z którymi współpracujemy, mogą używać tzw. flash-cookies  (ciasteczka flashowe). Również przy tym rodzaju cookies nie są pozyskiwane Państwa dane osobowe; pozyskiwanie i wykorzystanie danych następuje całkowicie anonimowo. Flash-cookies  (ciasteczka flashowe) są kasowane przez Państwa przeglądarkę automatycznie po kilku minutach, godzinach lub dniach. 

 

Re-Targeting
W celu uatrakcyjnienia dla Państwa naszej oferty wykorzystujemy na naszej stronie internetowej tzw. technologie re-targetingu. Technologia, ta daje nam możliwość oferowania odpowiedniej reklamy użytkownikom, którzy interesowali się już naszą stroną i naszymi produktami, na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że prezentowanie spersonalizowanej reklamy odnoszącej się do zainteresowań jest z reguły bardziej interesujące dla użytkownika internetu niż reklama, która nie ma takiego odniesienia osobistego. Prezentowanie tych środków reklamowych na stronach naszych partnerów następuje na bazie technologii cookie i analizy poprzedniego zachowania w czasie korzystania z witryny. Ta forma reklamy jest zupełnie anonimowa. Nie są zapisywane żadne informacje osobowe i żadne profile użytkowania nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i przez to na pozyskiwanie, zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych w przedmiocie korzytsania z niej. Ponadto wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie również danych w cookies po zakończeniu sesji przeglądarki i na możliwość ponownego ich wywołania np. przy kolejnych odwiedzinach tej witryny internetowej. Tę zgodę mogą Państwo odwołać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość, odmawiając akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki. 


III Pliki log (log files)
Przy każdym dostępie do naszych stron internetowych dane dotyczące wykorzystania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach protokołowych, w tzw. plikach log (log files) serwera. Zapisywane przy tym zbiory danych zawierają następujące dane: datę i czas pobrania, nazwę otwieranej strony, adres IP, referrer URL (URL pochodzenia, z którego zostaliście Państwo przekierowani na stronę poco.pl), przesłaną ilość danych, produkt i informacje na temat wersji używanej przeglądarki. Adresy IP użytkowników po zakończeniu korzystania są kasowane lub nadawana jest im anonimowość z zastrzeżeniem ewentualnych ustawowych obowiązków przechowywania. W przypadku nadania anonimowości adresy IP są zmieniane w ten sposób, że nie można już przyporządkować poszczególnych danych na temat osobistych i rzeczowych stosunków do określonej lub dającej się określić osoby fizycznej lub można je przyporządkować tylko przez nieproporcjonalnie duży nakład czasu, kosztów i pracy.
Te zbiory danych plików log (log files) analizujemy w anonimowej formie, aby udoskonalać naszą ofertę i nasze strony internetowe oraz nadać im formę bardziej przyjazną dla użytkowników, szybciej znajdować i usuwać błędy oraz sterować wydajnością/pojemnością serwera. W ten sposób można np. stwierdzić, ilu użytkowników w jakim czasookresie korzysta z naszej strony i można postawić do dyspozycji odpowiedni wolumen danych. Ponadto dzięki analizie plików protokołowych możemy również szybciej rozpoznać i usunąć ewentualne błędy na naszych stronach internetowych.
Pliki logów zapisujemy tylko i wyłącznie w celu ochrony naszych systemów. Wykluczone jest przypisania danych zapisanych w logach do konkretnej osoby jak również łączenie informacji zapisanych w logach z innymi danymi, które udostępniacie nam Państwo w celu przesyłania informacji w postaci newslettera, jeżeli został on zamówiony, odpowiedzi na Państwa zapytania.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na analizowanie danych zachowanych w tzw. plikach protokołowych, aby zoptymalizować witrynę poco.pl i korzystanie z niej.


IV. Analiza sieciowa
W celu udoskonalenia i optymalizacji naszą ofertę, wykorzystujemy tzw. technologie trackingu. W tym celu korzystamy z usług Google Analytics i Piwik.


Google Analytics
Nasza witryna używa Google Analytics. Jest to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa tzw. cookies, tzn. pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszych ofert internetowych. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny będą przekazywane do serwera spółki Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.   Google przestrzega postanowienia dotyczące ochrony danych (prywatności) konwencji „US-Safe-Harbor“ i jest zarejestrowana w programie „Safe Harbor“ Ministerstwa Handlu USA. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, tworzenia dla nas raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług dla nas związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów ustawowych lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google. Spółka Google nie będzie łączyła Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Możecie Państwo zrezygnować z instalacji cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny może okazać się dla Państwa niemożliwe. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Jeśli nie życzycie sobie Państwo, żeby informacje o Państwa wizycie na witrynie były przekazywane do Google Analytics,to należy zainstalować dla swojej przeglądarki dodatek „deaktywującego „add-on“. Rozszerzenie „add-on” to można ściągnąć ze strony tools.google.com/dlpage/gaoptout. Proszę jednak uwzględnić, że jest to możliwe obecnie tylko dla Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera. Bez Państwa jednoznacznej zgody nie będziemy używać w sposób niezauważalny narzędzi trackingowych do zbierania danych osobowych na Państwa temat, nie będziemy przekazywać takich danych osobom trzecim i platformom marketingowym czy też łączyć tych danych z Państwa danymi  osobowymi (nazwisko i imię, adres itd.).

V Zakres wykorzystania gromadzonych danych

Gromadzone przez nas dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celu, w jakim zostały nam udostępnione.
Informujemy, iż administratorem gromadzonych danych jest POCO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul Towarowa 3.


POCO POLSKA Sp. z o.o. przetwarza i wykorzystuje gromadzone dane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie zgodnym z warunkami akceptowanymi przez użytkowników serwisu oraz niezbędnym do profesjonalnej obsługi serwisu internetowego: www.poco.pl
W przypadku pytań dotyczących uzyskania informacji na temat Państwa danych, ich przetwarzania lub wykorzystania, w celu korekty, usunięcia danych i cofnięcie zgody, oraz w razie innych problemów lub pytań dotyczących ochrony prywatności danych, prosimy o kontakt z POCO POLSKA Sp. z o.o.

photo Kredyty

fotolia.de/Alliance, AMR Image, Andres Rodrigue, Anton Maltsev, archideaphoto, Artenauta, Benicce, bluedesign, BlueOrange Studio, by-studio, Christian Schwier, Cobalt, contrastwerkstatt, Deklofenak, detailblick, Do Ra, Doreen Salcher, Dron, Drubig-photo, EastWest Imaging, emeraldphoto, flairimages, FotolEdhar, Franz Pfluegl, Gina Sanders, goldencow_images, goodluz, gpointstudio, grafikplusfoto, Hannes Eichinger, HconQ, jackfrog, Jan Engel, javier brosch, jjaakk, Kirill Kleykov, kreativloft GmbH, krimar, Lev Dolgatsjov, lienchen020_2, Lisa F. Young, LukaTDB, maglara, Maksim Kabakou, mast3r, micromonkey, Monkey Business, Patrizia Tilly, Peter Atkins, Picture-Factory, Piotr Marcinski, pressmaster, Quade, rangizzz, Riccardo Meloni, Rido, scottchan, Sean Prior, Sergey Peterman, SG-design, Spectral-Design, Stle Media & Design, stokkete, Subbotina Anna, suns07butterfly, sweetlaniko, Syda Productions, Torbz, Valua Vitaly, vgstudio, Visions-AD, W. Heiber Fotostudio, WavebreakmediaMicro, Yuri Arcurs, 

Alliance, Aleksandr-Stennikov, AMR Image, Andres Rodrigue, Anton Maltsev, archideaphoto, Artenauta, Benicce, bluedesign, BlueOrange Studio, Brebca, by-studio, Christian Schwier, Cobalt, contrastwerkstatt, Deklofenak, detailblick, Do Ra, Doreen Salcher, Dron, Drubig-photo, EastWest Imaging, emeraldphoto, flairimages, FotolEdhar, Franz Pfluegl, Gina Sanders, goldencow_images, goodluz, gpointstudio, grafikplusfoto, Hannes Eichinger, HconQ, homydesign, id-foto.de, jackfrog, Jan Engel, javier brosch, jjaakk, Kirill Kleykov, kreativloft GmbH, krimar, Lev Dolgatsjov, lienchen020_2, Lisa F. Young, LukaTDB, maglara, Maksim Kabakou, mast3r, micromonkey, Monkey Business, Patrizia Tilly, Peter Atkins, Picture-Factory, Piotr Marcinski, pressmaster, Quade, rangizzz, Riccardo Meloni, Rido, scottchan, Sean Prior, Sergey Peterman, SG-design, Spectral-Design, Stle Media & Design, stokkete, Subbotina Anna, suns07butterfly, sweetlaniko, Syda Productions, Torbz, Valua Vitaly, vgstudio, Visions-AD, W. Heiber Fotostudio, WavebreakmediaMicro, Yuri Arcurs, zentilia 

istock.de/  Kikovic, kokouu, kupicoo, lisegagne, LiuNian, londoneye, lorenzoantonucci, lucop, Luiz, LVV, MachineHeadz, malerapaso, mammuth, mauro_grigollo,  mg7, mrPliskin, myshkovsky, N-sky, nesharm, Neustockimages, neyro2008, norwayblue, NRedmond, nyul, OJO_Images, oksun70, Ondine32, PaulGrecaud, Peshkova, pialhovik, pixdeluxe, pojoslaw, poligonchik, powerofforever, querbeet, radyreese, ragonImages, Rike, RyanJLane, s_lena, shingopix, Scovad, si_arts, skynesher, skhoward, snappphoto, sqaredpixels,  

07_av, 101cats, 123object,3darcastudio, 35007, 4774344sean, 4FR, 4X-image, adresr, AdShooter, adventtr, aislan13, AlbanyPictures, alexandrumagurean, AleksandarNakic, Alex Potemkin, AlexRaths, AlexanderNovikov, alfexe, Alija, allgord, AmmentorpDK, AnaBGD, AndreasG, Andrejs Zemdega, andresr, Andrew Rich, AndreyPopov, Anelina, AnikaSalsera, AnikaSalvera, annebaek, Antonis Liokouras, Antonio Diaz, AntonioGuillem, arcady 31, archideaphoto, ArtisticCaptures, ArtMarie, Art-Of-Photo, artpipi, AshleyWiley, atiatiati, Atilla ALTUN, AtomicSparkle, AVAVA, AZarubaika, baianliang, BanksPhotos, baona, BartCo, Beeldbewerking, beautygut, bernardbodo, bgfoto, Bigmouse108, bill oxford, blechonock, blackred bmcent1, Bogdanhoda, bogdankosanovic, bowdenimages, BraunS,  BrianAJackson, Brzozowska, by-studio, CandyBoxImages, canovass, Cardmaverick, Carosch, catchlights_sg, Cecilie_Arcurs, chandlerphoto, Christopher Futcher, Chris_Elwell, chuwy, Cindy Singleton, clownbusiness, ConstantinosZ, damedeeso, Damir Karan, damircudic, david stuart, Dean Mitchell, deepblue4you, Deklofenak, Delpixart, demaerre, demidov, DGLimages, Diane Diederich, didecs, didesign021, diephos, dima sidelnikov, Dimitrios Stefanidis, DimitriyBezborodkin, djedzura, DNY59, dolgachov, domin, Dominik Pabis, Dragan, DragonImages, Dragonvanish, druvo, DusanJankovic, ehaurylik, Elena Alyukova-Sergeeva, elenaleonova, Elenathewise, Emilia Kun, Empato, eranicle, Eva Katalin Kondoros, evgenyatamanenko, ewg3D, FamVeld, ferrantraite, fertnig, Feverpitched, filadendron, filistimlyanin, FlairImages, FotografiaBasica, Fotomatt_hh, FotoSpeedy, fotostorm, FrancescoCorticchia, freemixer, fstop123, funstock, g-stockstudio, garysludden, gbrundin, Geber86, gerenme, gilaxia, Global Stock, gmast3r, gmutlu, GMVozd, GoodLifeStudio, gordana jovanovic, GP232, gpointstudio, gradyreese, grinvalds, Grkic, Guenter Guni, Halfpoint, Helioscribe, hemul75, hidesy, homydesign, hoozone, horiyan, HowardOates, idizimage, IImgorthand, ImagesbyTrista, imaginima, imagestock, Inga Dronsutaviciene, initialsphoto, iofoto, ipekata, IPGGutenbergUKLtd, ismagilov, IS_ImageSource, ivansmuk, Izabela Habur, izusek, jaclynwr, JackF, Jacob Ammentrop Lund, jacoblund, Jasmina007, Jason Lugo, jayjayoo7_com, JazzIRT, Jevtic, Jeanette Dietl, Jen Grantham, jesadaphorn, Joakim Leroy, Jodi Jacobson, JoeGough, Joey Boylan, johnnyscriv, jonas unruh, JOZSEF HUNOR VILHELEM, JPWALLET, Justin Horrocks, kadmy, kali9, Kannaa karammiri, Karin & Uwe Annas, karpix, kaspiic, KatarzynaBialasiewicz, kate_sept2004, katkov, kazoka30, kemalbas, Kemter, kentarus, kertlis, kickimages, Kirbyphoto, knape, KoBoZaa, kokouu, kucko, kupicoo, kuppa_rock, kyoshino, laflor, LdF, LDProd, Leonardo Patrizi, Lerche&Johnson, Leslie Achtymichuk LinnGreen, Lisa Gagne, Lisa-Blue, lisegagne, Ljupco, londoneye, loonger, Louis-Paul St-Onge, luanateutzi, lucop, lutavia, MachineHeadz, Madzia71, malerapaso, mammuth, marcelmooij, Marchcattle, Mark Bowden, Martin Dimitrov, martina-braun, martinedoucet, matka_Wariatka, mattjeacock, mauro_grigollo, Max Krasnov, maximahner, Maxiphoto, mbortolino, me4o, mediaphotos, merrymoonmary, mg7, mifid, MikhailZykov, Mikolette, minemero, miodragtrajkovic, mixetto, Moncherie, monkeybusinessimages, Moorefam, mrPliskin, Mr Twister, mtreasure, myshkovsky, M_a_y_a, NadyaPhoto, nd3000, negoworks, NejroN, nensuria, nesharm, Neustockimages, nevodka, nicolesy, NiroDesign, Nomadsoul1, norwayblue, NRedmond, NUMAX3D, numbeos, nyul, oatawa, OJO, OJO_Images, Oleg Ermak, oneinchpunch, oksix, oksun70, oleksagrzegorz, Omer Yurdakul, Onfokus, onurdongel, oscarhdez, pack_zero, Pali Rao, Pamela Moore, Paolo Cipriani, parema, PaulGrecaud, Pekic, PeopleImages, pepifoto, Peshkova, petrenkod, Petar Chernaev, PetarPaunchev, Peter Mukherjee, photokitchen, Photolyric, PhotoNotebook, Photo_Concepts, pialhovik, PIKSEL, piranka, Pixavril, pixdeluxe, PKM1, poba, pojoslaw, poligonchik, poplasen, powerofforever, phototropic, powershot, querbeet, rachaelrussell, radyreese, RakicN RapidEye, Rawpixel Ltd, rgbdigital, Rich Legg, Ridofranz, RuslanDashinsky, romrodinka, RossHelen, RuslanDa, RyanJLane, ryasick, saiyood, Sami Sert, SandraKavas, Sarah Bossert, sarasang, SasaJo, sayhmog, sdominick, SelectStock, SerrNovik, shapecharge, shinsky, shironosov, shock, ShotShare, si_arts, skegbydave, skynesher, snappphoto, sokolovsky, SolStock, somamix1, South_agency, South_PeopleImages, Spectral-Design, SpellbindMe, Squaredpixels, ssstep, sswartz, STEEX, stephanie phillips, stevecoleimages, stock-photo, StockLib, Stockphoto24, stockvisual, stokkete, standret, studio-fi, StudioThreeDots, sturti, style-photographs, Susan Chiang, sutiporn, svetikd, Syda Productions, Szabolcs Takacs, s_lena, teekid, terra24, themacx, tilo, Tinatin1, TimArbaev, tkhatsko, Todor Tsvetkov, tomazl, Tomwang112, Trout55, Tutye, twohumans, UberImages, Uranov, urbancow, v777999, vadimguzhva, ValuaVitaly, Vesna Andjic, vgajic, vicnt, ViktorCap, VioletstarL, Viorel Sima, virtua73, vitapix, VizArch, vladans, vladansi, VladimirFLoyd, vm, Wavebreak, webphotographeer, william87, Winai_Tepsuttinun, wundervisuals, wragg, Xavier Arnau, xavierarnau, xefstock, yacobchuk, YinYang, Yarinca, Yonca-Alparslan_pagadesign, Yuri, Yuri Arcurs, zeljkosantrac, zentilia, zilkovec,  Zlatko Kostic, Zocky, ZoneCreative, zoranm, zorg3D, Zummolo, Zurijeta