Wskazówki dotyczące podania o pracę

Złóż kompletne dokumenty dotyczące podania o pracę. Mamy na myśli:

 • pismo przewodnie
 • życiorys
 • świadectwa

 

 

Pismo przewodnie:

 • Podaj stanowisko (np. sprzedawca działu artykułów gospodarstwa domowego) i miejsce lokalizacji Twojej filii POCO, w której ubiegasz się o miejsce pracy. Te informacje są dla nas bardzo ważne, ponieważ w całych Niemczech posiadamy 100 fili i nie zawsze jesteśmy na podstawie miejsca zamieszkania osoby starającej się o pracę w stanie stwierdzić, o którą filię POCO chodzi (np. w samym Hamburgu posiadamy 4 markety!).
 • Proszę podać koniecznie wszystkie numery telefoniczne i, jeżeli go posiadasz, także adres e-mailowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą.
 • Proszę krótko uzasadnić, dlaczego chcesz podjąć pracę na danym stanowisku.
 • Dołącz ważne informacje dotyczące wcześniej wykonywanej pracy (np.  kierowanie specjalnym projektem, komisaryczne zadanie zastępcy itp.).
 • Proszę podać najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy/ Twój termin wypowiedzenia.
 • Proszę podać także żądane wynagrodzenie (od ... € do ... € brutto).

 

 

Życiorys:

 • Proszę utworzyć tabelaryczny życiorys, który będzie zawierał Państwa pracodawców (w idealnym przypadku z podaniem wykonywanych głównych zadań), przyczyny zmiany pracy i odpowiednie okresy czasu.
 • Poza tym należy dołączyć informacje o szkolnych i pozaszkolnych aktywnościach (praktyki, kursy dokształcające, hobby, itp.).
 • Należy zwrócić uwagę, aby żadne okresy czasu nie wykazywały luk. Należy także podać czasy niezatrudnienia/bezrobocia.

 

 

Świadectwa:

 • Do podania o pracę należy dołączyć koniecznie świadectwa, najlepiej w formacie pdf.
 • Osoby starające się o pracę, które mają zawodowe doświadczenie: świadectwa pracy i szkolenia zawodowego
 • Osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego: świadectwa szkolenia zawodowego (szkoła i zakład, ew. świadectwa praktyk)
 • Osoby starające się o szkolenie zawodowe: Świadectwa szkolne (ew. świadectwa dot. praktyki)

 

 

Nasze życzenie:

Preferujemy podania o pracę przesyłane za pośrednictwem naszego portalu online (www.poco.pl/jobs). Proszę wyszukać żądaną filię i swój wymarzony zawód. Po kliknięciu na wybrane miejsce można bezpośrednio załadować kompletne dokumenty podania o pracę. Opracowywanie dostarczonych pocztą podań o pracę wymaga niektórych dodatkowych kroków pracy i z tego względu wymaga więcej czasu niż podania o pracę przesłane online.